beauty-1845520__480.jpg

MINDFULNESS

Mindfulness beoogt een innerlijke balans te vormen
die je helpt het leven te benaderen
met een grotere stabiliteit, begrip en wijsheid.

Jon Kabat-Zinn

Wat is mindfulness?

Jon Kabat-Zinn, de ontwikkelaar van het achtweekse trainingsprogramma definieert mindfulness op deze manier:
 

"Beoefening van mindfulness betekent op een speciale manier oplettend zijn: bewust aanwezig zijn in het hier en nu, zónder te oordelen".


Eenvoudig, maar niet gemakkelijk schrijft hij in een van zijn boeken. Aandachtig zijn vergt inspanning en discipline omdat onze onbewuste, automatische patronen vaak bijzonder hardnekkig zijn.

We brengen een groot gedeelte van ons leven door op 'de automatische piloot', zonder ons bewust te zijn van wat we doen of van onze ervaring op dat moment. Zo kun je met je gedachten heel ergens anders zijn, in een kamer staan en je afvragen wat je daar wilde doen. Een cursist vertelde dat ze op zoek was geweest naar haar leesbril, die ze op haar hoofd had gezet. Op de automatische piloot zijn we er niet 'bij'.

Er zijn twee manieren om mindfulness te beoefenen: formeel en informeel.
Formele beoefening bestaat uit verschillende vormen van meditatie: liggend, zittend of aan de hand van bewegingsoefeningen.
Informele beoefening houdt in dat je dagelijkse handelingen met aandacht doet. Bewust van jouw ervaring op dat moment: van wat je voelt, ziet, hoort, ruikt en proeft.

Beoefening van mindfulness is een ontdekkingsreis waarin je je bewust wordt van je gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen van moment tot moment. Door regelmatig te oefenen leer je de aandacht te sturen en wordt het bewustzijn vergroot. Dit maakt het mogelijk te reageren vanuit een keuze, in plaats van automatische gewoontepatronen.

Dit geeft vrijheid en zorgt ervoor dat je bewuster en intenser kunt leven.

 


 

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)

Jon Kabat-Zinn kwam op het idee voor het achtweekse programma door een flits van inzicht tijdens een Vipassana meditatieretraite. Hij zag hoe mindfulness mensen met een chronische aandoening zou kunnen helpen door ze te leren omgaan met hun pijn en hun zorgen en verdriet daarover. Hij combineerde zijn kennis van meditatie en yoga met westerse wetenschappelijke inzichten. Nu, veertig jaar later, wordt het programma wereldwijd toegepast, naast andere varianten, zoals MBCT bij depressie.

Meer lezen over MBSR in de folder van de VMBN (Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en België.